Tło

Park rekreacji i aktywności

Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie

Inwestycja pn. „Rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w gminie Kleczew” została oddana w październiku br. Koszt inwestycji wyniósł 4.767.070,52, zł z czego 3.292.594,38 zł gmina pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet IV „Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działanie 4.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru wynosi ok. 40 ha i została zagospodarowana obiektami rekreacyjno-sportowo-turystycznymi. Celem inwestycji była rewitalizacja terenów wokół jeziora po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego z uwagi na postępującą degradację oraz nadanie temu obszarowi funkcji rekreacyjno – turystycznej.

W wyniku realizacji inwestycji powstały: tereny treningowe dla quadów, pomosty pływające (do rekreacji, wędkarstwa i cumowania rowerów wodnych, kajaków i lekkich łodzi), slip do wodowania lekkich łodzi, wiata grillowa, wypożyczalnia sprzętu wodnego, park linowy na palach, plac zabaw, zielona szkoła z tarasem widokowym, chodniki pieszo – rowerowe, ścieżki rekreacyjne, pieszo-rowerowe, wewnętrzna droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi dla aut osobowych, droga dojazdowa dla quadów wraz z miejscami postojowymi, 30 miejsc postojowych na istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej, schody terenowe, plac rekreacyjny, oświetlenie terenu latarniami ulicznymi, nasadzenia zielone z elementami małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki). Gmina planuje na tym terenie organizację różnego rodzaju imprez, festynów, pikników.

Z zielonej szkoły skorzystają uczniowie, którzy nie tylko będą mogli skorzystać z „lekcji na powietrzu”, ale także będą uczestniczyć w praktycznych zajęciach lekcji biologii poznając różnorodne odmiany i endemiczne gatunki roślin, przekrój gleby dzięki przygotowanej tablicy informacyjnej oraz szerokie zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska. Z rewitalizacji skorzystają także studenci. Planuje się przeprowadzenie konkursów dla studentów Akademii Sztuk Pięknych na niecodzienne i artystyczne formy ławek, koszy na śmieci, tablic znajdujących się na zrewitalizowanym obszarze, a także konkurs na stronę internetową czy gazetkę dotyczącą tego obszaru.

Planowane jest także zorganizowanie małego stanowiska geologicznego, z którego będą korzystać uczniowie szkół i studenci AGH. Stanowisko będzie wyposażone w gablotę informacyjną, w której znajdą się informacje o przekroju geologicznym gleb na tym obszarze, o kopalinach oraz odkryciu na tych terenach szczątków prehistorycznego mamuta. Administratorem terenu oraz obiektów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. 9 grudnia br. pierwsza, 70-osoba grupa piechurów z PTTK Konin zwiedzała teren. Oficjalne otwarcie planuje się na pierwszy dzień wiosny 2013r.