Tło

Grzegorz Dobski ponownie Prezesem Sokoła!

Grzegorz Dobski ponownie Prezesem Sokoła!

W piątek 24 marca w salce konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze . W kwestii wyboru sternika klubu został zachowany status quo. Dotychczasowy Prezes Klubu Sportowego Sokół Kleczew Pan Grzegorz Dobski głosami członków został wybrany na kolejną kadencję.

Zmiany nastąpiły w składzie zarządu. Liczba osób zasiadających w Zarządzie zredukowana został z sześciu do pięciu osób. W składu nowego Zarządu weszli: Mikołaj Pingot, Wojciech Kwiatkowski, Wojciech Bielawski, Marek Rajtakowski i Karol Kościelski.

Wróć